เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีอ่านสารเนื่องในวันเทศบาล และนำกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีรองปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาล และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณศุนย์การศึกษนอกระบบตำบลบ้านใหม่ อำเมือง นครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30