เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชนริมถนนมุขมนตรี หมู่ที่ ๕ ( ข้างวัดภูเขาลาด) ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30