เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร . ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มาพบปะแลกเปลี่ยน เกิดความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานและขับเคลื่อนกิจการ อปพร. ให้มีประสิทธฺภาพต่อไป

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30