เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการ ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อทวบทวนให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย ให้กับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30