เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒


เนื่องในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมกิจกรรมบำเพ์ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30