เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีมอบ บัตรประจำตัวสมาชิก อฟปร ตำบลบ้านใหม่


วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดทำบัตรประจำตัว อฟปร โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มอบประจำตัว อฟปร ให้กับสมาชิก อฟปร ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเอนกประสงคฺ์เทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30