เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ จังหวัด น่าน แพร่ และพิษณุโลก

2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21