เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ จังหวัด น่าน แพร่ และพิษณุโลก

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30