เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนในพื้นที่ และทหารกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๒ กองทัพภาคที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืช ลำปรุ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่

2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21