เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)


วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องโคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13