เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)


วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องโคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21