เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ความมีน้ำใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โรงกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03