เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ความมีน้ำใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โรงกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่

2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21