เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ความมีน้ำใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โรงกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่

2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13