เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมข้าราชการและพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองบง หมู่ที่ ๕ ตำบลสุรนารี อำเมือง จ.นครราชสีมา
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13