เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมข้าราชการและพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองบง หมู่ที่ ๕ ตำบลสุรนารี อำเมือง จ.นครราชสีมา




2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21