เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา


ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ทางด้านดาราศาตร์ เข้าชมและศึกษาหาความรู้ ในด้านดาราศาตร์ ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ ณ ศูนย์ดาราศาตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียด หรือจองรอบเข้าชมการแสดงได้ที่หมายเลข ๐๔๔-๓๐๔๖๙๙ ในเวลาทำการ วันอังคาร-วันยอาทิตย์ 
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13