เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา


ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ทางด้านดาราศาตร์ เข้าชมและศึกษาหาความรู้ ในด้านดาราศาตร์ ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ ณ ศูนย์ดาราศาตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียด หรือจองรอบเข้าชมการแสดงได้ที่หมายเลข ๐๔๔-๓๐๔๖๙๙ ในเวลาทำการ วันอังคาร-วันยอาทิตย์ 
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21