เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา ๐๙.๓๐ นายรวย  ทองยัง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30