เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ม.2 และบริเวณโรงผลิตน้ำประปา ม.2 บ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30