เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


"ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง


วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมการจัดงาน "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง" ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30