เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)


วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่งในระดับตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30