เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการซ้อมแผนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระบาดในชุมชน


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมเปิดโครงการซ้อมแผนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระบาดในชุมชน เน้นติดเชื้อไวรัสซิก้า และไข้เลือดออก ปี 2560 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดศีรษะละเลิง 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30