เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙


วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30