เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็ก อายุ ๒.๕ - ๕ ปี


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็กอายุ ๒.๕ - ๕ ปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30