เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30