เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้สมวัย ปลูกฝังวินัยให้ลูกรัก


วันพฤหัสบดีที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้สมวัย ปลูกฝังวินัยให้ลูกรัก เพื่อเน้นการพัฒนาการรอบด้าน เฉพาะเด็กช่วง 3 ปีแรก โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30