เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปฺิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป (ฝึกอาชีพระยะสั้น ทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน)เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและ ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30