เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2559


วันที่พุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2559 โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้แนวทางและวิธีการในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับ นักเรียน คณะครู บุคลากรสังกัดโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา ราชวิทยาลัยนครราชสีมา
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21