เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการตกแต่งเทียนและการผูกผ้าประดับรถ


วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการตกแต่งเทียนและการผูกผ้าประดับรถ ให้กับนักเรียนในพื้นที่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รักความเป็นไท อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยนำเทียนจากการอบรมถวายวัด เป็น พุทธบูชา สังฆบูชาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21