เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ Fix It Center บริการวิชาชีพ วิชาการสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ Fix It Center บริการวิชาชีพ วิชาการสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยออกมาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จักรยานยนต์ ฯลฯ พร้อมสอนทักษะอาชีพ อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30