เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30