เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล คณะผู้บริหาร ประชาชนทุกหมู่เหล่า สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30