เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ตามโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยมีนายธีระ  โค้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน ณ วัดศรีษะสิบ ตำบลบ้านใหม่
 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30