เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับลงทะเบียนเกษตร และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกษตรกร ปี 2559/60


วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดรับลงทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกษตรกร ปี 2559/60 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ม.1 - ม. 12 ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30