เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันการกำจัดโรคและแมลงศัตรูในนาข้าว ประจำปี 2559


วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันการกำจัดโรคและแมลงศัตรูในนาข้าว และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยมีนายไพโรจน์  ขำแจง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30