เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


Big Cleaning Day


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัด Big Cleaning Day "ร่วมด้วย ช่วยกัน ทำความสะอาด สำนักงาน ลด คัด แยกขยะ ให้เป็นที่เป็นทาง"
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30