เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้องกันโรค มือ ปาก เท้าเปื่อย


วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประกาศปิดการเรียน การสอนชั่วคราวในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน  ถึง วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้คุณครูและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ทุกชนิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด และแพร่กระจายของเชื้อโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21