เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันไหว้ครู 2559


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันไหว้ครู ประจำปี 2559 จัดโดยกองการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญูต่อครูผู้ทำหน้าที่สั่งสอน และรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21