เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีรับพระธรรมทูตจังหวัด 2559


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระธรรมทูตจังหวัดนคราชสีมา เยี่ยมวัดศรีษะละเลิงในโครงการตำบล หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดศรีษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13