เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีรับพระธรรมทูตจังหวัด 2559


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระธรรมทูตจังหวัดนคราชสีมา เยี่ยมวัดศรีษะละเลิงในโครงการตำบล หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดศรีษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21