เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก Big Cleanin Day ปี 2559 จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดศรีษะละเลิง
 
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13