เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก Big Cleanin Day ปี 2559 จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดศรีษะละเลิง
 
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21