เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสายเรียม เ ดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13