เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสายเรียม เ ดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21