เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสุภาพสตรีใส่ใจตนเองด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2559


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ร.อสุพรชัย  เศวตมาลย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสุภาพสตรีใส่ใจตนเองด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ ลานอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13