เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสุภาพสตรีใส่ใจตนเองด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2559


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ร.อสุพรชัย  เศวตมาลย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสุภาพสตรีใส่ใจตนเองด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ ลานอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21