เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการออกกำลังกายสบายชีวา แชลเลนจ์เดย์ 2559


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมรณรงค์กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลจน์เดย์ มีข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องออกกำลังกาย สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21