เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการออกกำลังกายสบายชีวา แชลเลนจ์เดย์ 2559


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมรณรงค์กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลจน์เดย์ มีข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องออกกำลังกาย สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30