เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ


วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ  พระธาตุ มาประดิษฐานไว้ ณ วัดภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะบูชา
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21