เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ


วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ  พระธาตุ มาประดิษฐานไว้ ณ วัดภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะบูชา
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13