เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


"ผู้ว่า พาเยี่ยมวัดมะขามเฒ่า"


วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการพนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทำบุญในกิจกรรม "ผู้ว่า พาเยี่ยมวัด" โดยแต่งกายด้วยผ้าไทย ณ วัดมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21