เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกและ มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2559


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกและ มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30