เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รายงานตัวผู้สูงอายุ คนพิการ กรณีเปิดบัญชีเพื่อยืนยันสถานะการมีชีวิต


วันที่ 26-27 เมษายน 2559 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดรายงานตัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรณีรับเบี้ยผ่านบัญชีธนาคาร โดยให้ผู้สูงอายุ คนพิการ แจ้งยืนยัน การมีชีวิต และหมายเลขบัญชีธนาคารก่อนการดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์นั้น  ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30