เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองพื้นที่หมู่ ๔ บ้านมะขามเฒ่า


วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 งานประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมหารือการบริหารการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองพื้นที่หมู่ ๔ บ้านมะขามเฒ่า โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภา/กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน /ตัวแทนอธิการบดี มทส./ ผอ.ประปานครนครราชสีมา/ ผอ.ลำตะคองและ หน.ฝ่ายส่วนบำรุงและจัดสรรคน้ำที่ 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30