เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2559


วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง
 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30