เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2559


วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง
 
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21