เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559


วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2559 บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน และบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน  ร่วมกับ คณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเทศบาล สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านใหม่ รพ.สต.ศรีษะละเลิง และเจ้าหน้าที่ศูนย์นิสสัน เข้าร่วมโครงการ ณ จุดบริการประชาชน ถนนมิตรภาพ ขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา หลักกิโลเมตรที่ 138-139
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30