เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และ โครงการวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559


วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และ โครงการวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบไป มีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มีกิจกรรมและการละเล่นของผู้สูงอายุ จากตัวแทนหมู่บ้านภายในตำบลบ้านใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเทศบาล สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30