เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ ๑๔


วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 กองการศีกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ ๑๔ ท่านสจ.สุพจน์ ธรรมประทีป ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หน่วยงานราชการ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โครงการจัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และเป็นเกราะหรือภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติด  ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนศรีษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30