เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมร่วมการวิ่งคบไฟงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙


วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลชุมชน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งคบไฟงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอุบลรัตน์ ฯ 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30