เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๕๙


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ และอาสาสมัครได้แก่ รพ.สต.ศีรษะละเลิง , รพ.สต.บ้านใหม่ อสม. เพื่อวางมาตรการและป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ , สระว่ายน้ำโครงการหมู่บ้านโฮมแลนด์ ๓
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30