เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประขุมประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562


วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม2559 ณ บริเวณ หมู่.1 -, หมู่12 ตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30